UX

Front-end

Backend

Proces

Vores proces er centreret omkring agil udvikling. Det er en projekt udviklingsmodel til løbende at forbedre digitale produkter. Det handler om at følge med din virksomhed, og udvikle dit produkt så det hele tiden skaber den maksimale værdi.

  • UX (User Experience)
  • Front-end design
  • Backend udvikling

Sprints

Et digitalt produkt bliver aldrig færdigt, og kan derfor ikke ses som ét projekt, men derimod som flere projekter. Disse projekter kaldes for sprints. Hvert sprint starter med et indledende sprint møde hvor opgaverne planlægges.

Sprint forløb

Illustrationen herunder viser her et typisk sprint fra start til slut.
Først et sprint møde, herefter design og udvikling fase, og til sidst en test fase.

Features

En feature er en konkret beskrevet opgave. Denne feature bliver tidsestimeret og tildelt til en ansvarlig. Et sprint består af en række features.

Projektstyring

Vi bruger Trello til projektstyring sammen med vores kunder. Trello fungere som en simpel huskeliste, som gør det muligt for både os og kunden, at se hvad vi laver og hvor langt vi er i processen. I Trello oprettes der lister til hvert sprint. I listerne oprettes der opgaver (Trello kort) til hver feature.

Se vores Trello guide.

QA test

Før et sprint afsluttes laver vi en intern test, som kaldes QA (Quality Assurance) test. Alt efter sprintets omfang, testes der på tværs af browsere og enheder. Herefter sendes sprintet til test hos kunden. Kunden rapporterer fejl og mangler i Trello.

Bugs/issues

Der opstår fejl i alle IT projekter, disse fejl omtales som bugs eller issues. Vores proces tager højde for QA test og stiller også krav til at kunden tester grundigt, før vi går live med nye features. Hvis en fejl er inden for sprintets omfang, bliver den rettet som en iteration i det igangværende sprint.

Staging server

Vi opretter en staging server til alle projekter som kun os, og kunden har adgang til. Formålet med denne server, er at have et testmiljø til at teste et sprint før vi lægger det i produktion.

Produktion

Når vi lægger noget i produktion, betyder det at vi går live og lægger ændringer online. Efter et sprint er afsluttet, lægger vi ofte ændringerne ud i produktion. Dette kaldes på fagsprog "continuous integration".
Det går i alt sin ekelthed ud på løbende at forbedre produktet.

Nye idéer

Når man arbejder agilt køber man ind i præmissen om konstant at blive klogere. Dette giver anledning til nye idéer. Nye idéer bliver oprettet som nye features i Trello, hvor de efterfølgende kan indgå i et kommende sprint.