Omdrejningspunktet i vores proces er agil udvikling, herunder kan du blive meget klogere på hvordan vi arbejder.

Agil webudvikling

Agil udvikling betyder at vi løbende samarbejder med vores kunder om at forbedre deres digitale services. Derfor er agil udvikling det centrale omdrejningspunkt i vores proces.

Vandfald vs. agil

Siden samlebåndet blev opfundet har vandfaldsmodellen været ekstrem effektiv i udviklingen af nye produkter, men vi må erkende at den ikke fungerer særlig godt på internettet. Udfordringen er at internettet er et levende medie og derfor vil et færdigt produkt allerede være forældet den dag det lanceres. I stedet for at se et projekt som et færdigt produkt ved levering, arbejder vi hos Edentic med at holde liv i produktet og giver det hermed betegnelsen en digital service. Dette afspejler sig i vores agile udviklingsproces, men kræver lidt indsigt hvis man ikke kender til det.

Sprints

Et sprint kan ses som en del af dit projekt. Alle sprints består af en række features (opgaver), som er blevet prioriteret netop til at indgå sammen i et enkelt sprint. Vi bruger altid sprints til at underbygge den agile proces, det giver både os og vores kunder en fleksibel måde at arbejde på og fordele som f.eks. at:

  • Rykke rundt, fjerne og tilføje fremtidige sprints

  • Rykke rundt, fjerne og tilføje features på fremtidige sprints

  • Flytte features fra et sprint til et andet

Når man løbende analysere brugen af servicen og lytter på feedback, er der mulighed for at omprioritere for at kunne skabe mest muligt værdi på det rigtige tidspunkt. Det meningen at man holder fokus på at løse et eller flere problemer i et sprint, så man så vidt muligt efterfølgende kan lægge sprintet i produktion og se det skabe værdi for ens brugere.

Læs hvordan vi bruger værktøjet Trello til at styre Sprints

Sprint model

Vi har designet vores egen sprint-model, for at visualisere hvordan et almindeligt sprint forløber hos os. Et sprint tager typisk mellem en halv til to uger i arbejdstid hvorefter det testes, godkendes, og afsluttes. Eftterfølgende vil et nyt sprint kunne begynde.

Et sprint starter altid med et sprint planlægningsmøde, hvor vi sammen prioritere og sammensætter et sprint. Her har kunden på forhånd en god idé om hvad der vigtigst på baggrund af feedback, analyser og opstillet hypoteser om forbedring af servicen. Edentic står selvfølgelig klar på sidelinjen til at rådgive og hjælpe med disse overvejelser. Ved afslutning af sprint planlægningsmødet, er alle omkring bordet enige om hvilke udviklingsopgaver der lægger i sprintet. Sprintet bliver hermed låst, hvilket betyder at der ikke kan tilføjes nye features i det igangværende sprint. Skulle nye features opstå, lægges de enten i fremtidige sprints eller på en liste over features der ikke er prioriteret (Backlog).

Alt efter hvilke features der er valgt i et sprint, vil vi typisk begynde med at få styr på indholdsstrategien (prioritering af indhold) og informationsarkitekturen (wireframing) for sprintet. Dette giver os mulighed for at formindske mængden af misforståelser som kan opstå, under udviklingen. Først når informationsarkitekturen er godkendt af kunden, starter vi på design og udviklingen af de aftalte features. Design og udviklingen er ofte den mest tidskrævende process i et sprint. Derfor afslutter vi altid denne fase med en intern test, før vi lægger det til test hos kunden. Når kunden tester har de mulighed for at vende tilbage med rettelser, såfremt at der skulle være ting som er aftalt på sprint planlægningsmødet der ikke er opfyldt. Der itereres på disse ændringer indtil sprintet er godkendt. Det er herefter op til kunden om de vil gå i produktion med de nye features.