Vi har fingeren på pulsen hvad angår digitale services, herunder kan du læse hvad det er vi hjælper vores kunder med

Hvad er en digital service?

Vi ser en digital service som en web applikation der giver værdi over for brugere i eller omkring en virksomhed. Alt efter størrelsen kan enten hele eller dele af virksomheden være bygget op omkring en digital service. En digital service kan også være et værktøj der hjælper eller automatisere manuelle processer internt i en virksomhed. En digital service er ikke branchebestemt og kan med den rette vinkel implementeres i alle former for virksomheder. Hvis du kan se behovet for at optimere en intern proces, eller se et sted i markedet hvor du kan skabe værdi, er der stor chance for at en digital service kan være med til løse din udfordring.

Rådgivning af digitale services

Vi rådgiver nye og eksisterende kunder omkring deres digitale services, så de bliver endnu skarpere i forhold til deres marked. Hvis du er IT ansvarlig, marketingsansvarlig eller projektleder, og enten driver eller skal i gang med en bygge en digital service, web applikation, eller lignende form for webbaseret projekt, er du kommet til det rette sted. Hvis du har lyst til at indgå et samarbejde omkring rådgivning, design og udvikling af din service, eller hvis kun har brug for rådgivning til at komme videre, tilbyder vi rådgivning indenfor følgende områder:

Brugeroplevelse

Når vi taler om brugeroplevelse er det vigtigt at vi både tilgodeser brugeren og forretningen. Vi starter altid med at stille dig spørgsmålet: hvorfor? Hvorfor eksisterer denne service og hvorfor skulle nogen have lyst til at bruge den. Dette giver os mulighed for at komme bag om det visuelle og tekniske, ved netop at rette fokus på det formål som servicen tjener over for brugeren. Hertil kan vi begynde at opstille nogle hypoteser der kan forbedre brugeroplevelsen.

Systemforståelse

Vi oplever ofte at vores praktiske erfaring og tekniske indsigt giver stor værdi når vi rådgiver om valg af tekniske løsninger. Det kan være alt fra integration af eksterne systemer, til valg af hosting setup til fremtidig skalering. Der er mange overvejelser der skal gøres i forhold til at vælge den rigtige tekniske opsætning, vedligehold, og fremtidsikring. Beslutninger truffet i denne fase har tit stor indvirkning, og kan derfor være alt afgørende for at spare penge.

Sikkerhed

Vi tager sikkerhed alvorligt og rådgiver ud fra vores erfaringer omkring hvordan du bedst kan beskytte dine data, hvilket data du bør gemme, og hvad der er bedst at slette. Vi kæmper for at gøre internettet mere anonymt over for brugeren og mere gennemsigtigt i forhold til håndtering af data, hvis du har samme overbevisningen kan vi hjælpe din digitale service i den retning.

Webdesign

Er en vigtig og fuldintegreret del af vores workflow. Webdesign handler ikke kun om det visuelle, men forstås som helhedsoplevelsen af at bruge en digital service, hvilket indebærer alt fra visuel æstetik og brugervenlighed, til hvilken følelse brugeren skal have under oplevelsen.

Informationsarkitektur

Er en fremstilling der viser det visuelle hierarki, og bruges til at skabe overblik og enighed. Informationsarkitekturen kan sammenlignes med en arkitekttegning, hvis det var en bygning vi skulle i gang med at bygge.

Der er flere grunde til at informationsarkitekturen er en vigtigt del:

  1. En fælles indsigt og forståelse er med til at der bliver stillet de rigtige spørgsmål, og truffet de rigtige beslutninger før udviklingen begynder.
  2. Det giver mulighed for at spotte brugervenligheds udfordringer tidligt i processen.
  3. Med en god informationsarkitektur opstår der sjældent misforståelser, og mangler i forhold til indhold, design og funktionalitet.
  4. En interaktiv informationsarkitektur giver dig muligheden for at klikke rundt og få en forsmag på hvordan det endelige resultat vil blive.

Brugerfladedesign

Når vi laver brugerfladedesign foretrækker vi at designe små prototyper delt op i enkelte elementer. Ud fra Informationsarkitekturen besluttes der hvilke elementer som har behov for en prototype før frontend udviklingen begynder. En prototype designes direkte i browseren og kan med det samme ses på tværs af enheder. Der kan fra starten tages højde for animation og performance, som ofte bliver overset i brugerfladedesign. En godkendt prototype kan efterfølgende bygges direkte ind i frontend udviklingen. Det er ofte enkeltstående elementer som er grafisk tunge eller som gør brug af meget animation, der giver mening at bygge som en prototype. Resterende elementer i informationsarkitekturen som ikke har brug for en protoype, bygges direkte ind i frontend udviklingen.

Webudvikling

Når en digital service eller website skal produceres er det under webudviklingen at alle dele bliver udviklet, testet og sat sammen.

Frontend udvikling

Den visuelle sammensætning du oplever på nettet, herunder brugerfladedesign, layout, interaktion og animation er alt sammen en del af frontend udviklingen. Derfor er det også højt prioriteret at denne udvikling bliver lavet ud fra brugerens og virksomhedens mål som er defineret i indledningen af et projekt.

Det vigtigste i vores frontend udvikling er en god brugeroplevelse, derfor tager vi fat i brugercentreret design, som bl.a. betyder at:

  1. Den digitale service skal være tilgængelig på tværs af enheder og browsere
  2. Performance skal vægtes højt, så brugeren får en hurtig og flydende oplevelse
  3. Målrette oplevelsen i forhold til hypoteser med use cases
  4. Animationer skal bruges til at underbygge forståelsen
  5. Udvikle på moderne web standarder som vil være understøttet i mange år frem
  6. Udvikle frontenden så modulær og komponentbaseret som muligt, så det er nemt at genbruge og tilrette brugerfladen i fremtiden

Systemintegration

Når et eller flere systemer skal integreres foregår dette via et API (Application Programming Interface). Et API definere et fælles sprog for to forskellige typer af digitale services, hvilket gør det muligt for dem nemt at kunne udveksle data.

Når vi laver integration med andre services, giver det hurtigt meget værdi i form af at kunne udveksle data med f.eks. Google Maps, betalingsløsninger som Stripe og sociale medier som Facebook. Hermed kan vi spare brugeren for en masse manuelt arbejde, da det er muligt at hente og opdatere data på tværs af flere forskellige systemer.

Da behov er forskellige fra kunde til kunde, er vi behjælpelige med at finde ud af hvilke typer af systemintegrationer der giver mest værdi for den enkelte.

Backend udvikling

Backenden er den del af en digital service som står for behandlingen af alle de data der anvendes. Backenden sørger f.eks. for at data om en nyoprettet bruger gemmes det rigtige sted.

For at give vores kunder mest mulig fleksibilitet, bygger vi vores backend kode med det mindset at det nemt skal kunne integrere med andre systemer. Faktisk går vi så langt at vi ser frontenden som sit helt eget system som backenden skal kunne integrere med. Dette betyder at vores kunder nemt kan genanvende de data og funktionaliteter der ligger i deres digitale service. F.eks. vil man kunne genanvende funktionalitet fra en digital service i en mobil app, Facebook app eller på en helt tredje service.

Drift

Der er flere punkter hvad angår den daglige drift af en digital service. Alt fra drift og vedligeholdelse af de servere der kører den digitale service, til løbende overvågning af selve den digitale service. For de kunder som drifter større digitale services hos os eller har et helt specielle behov for drift, har vi mulighed for indgå en specifik driftsaftale(SLA).

Hosting

For at kunne følge vores kunders digitale services fra start til slut, tilbyder vi at hoste deres digitale service på vores servere. Hermed behøver man som kunde ikke tage sig af noget af det tekniske i forhold til hosting, og samtidigt skal blot henvende sig til os hvis man oplever problemer. Når vi står for hosting betyder det at vi har mulighed for hurtigt og enkelt at kunne opdatere vores kunders digitale services med nye funktionaliteter, uden at dette betyder nedetid for deres brugere. Samtidig har vi også mulighed for at tilpasse løsningen til netop kundens behov, og tilbyder derfor både hosting til små løsninger og store løsninger med f.eks. backup og flere servere.

Overvågning og analysering

Når vi drifter vores kunders digitale services holder vi løbende øje med oppetiden, belastning og hvis der skulle opstå fejl. Dette sikre en sund og stabil drift for vores kunders services og gør det muligt at få de rigtige problemer på dagsordenen når der skal prioriteres opgaver. Vi reagere på alle fejl og giver vores kunder besked hvis der er behov for dette. Vi hjælper gerne vores kunder med opsætning af analyseværktøjer som f.eks. Heap Analytics, der viser brugernes oplevelse og dermed kan bruges til at forbedre den digitale service.

Driftsaftale - Service Level Agreement(SLA)

For de kunder som har behov for det, tilbyder vi at indgå en mere specifik driftsaftale med os. Denne involverer at evt. problemer der skulle opstå i forbindelse med driften, vil kunne blive prioriteret højere hos os og at vi forpligter os til at handle inden for et specificeret tidsrum. En sådan aftale er f.eks. god at indgå hvis man har en større digital service og vil sikre at vi er klar til at hjælpe hvis der skulle opstå problemer.