User Experience (UX)

Brugervenlighed er et fundamentalt omdrejningspunkt i alt hvad Edentic står for. Alle vores beslutninger omhandler brugerens behov - f.eks. om det er let for brugeren at forstå og navigere sig rundt på et website. Det er vores mission at gøre rejsen fra A til B så let og overkommelig som muligt.

Brugerrejsen

Brugerrejsen skal sikre at brugerne kan finde ud af, og føler sig trygge ved, at anvende din digitale løsning. Edentic sætter sig i brugerens sted og kortlægger en historie om brugerens rejse helt fra den indledende kontakt, til under og efter besøget. Formålet er at identificere de centrale interaktioner og optimere brugerrejsen og din service.

Brugeroplevelsen

Brugeroplevelsen starter, når vores kunder træder ind af døren med et nyt projekt. Allerede her begynder Edentic at fokusere på brugerens behov, adfærd, og hvordan de skal opleve produktet. Alle steps i vores udviklingsproces underbygger brugeroplevelsen som til sidst præsenteres for slutbrugerne.

Use cases

Use cases beskriver en forventet adfærd hos brugeren og opstilles derfor i brugerscenarier om, hvordan en bruger anvender interfacet. Ved at udtænke en række brugsscenarier, øges kvaliteten af flowet igennem hele brugerrejsen.

Emotional design

Emotional design handler om at give produkter mere humanistiske træk, f.eks. personlighed eller humor. Vi bruger ufattelig lang tid i den digitale verden og her er det vigtig at brugerfladen vi interagerer med, giver respons så brugerens følelse stemmer overens med produktets oplevelse. Med andre ord omdrejningspunktet er mennesker og ikke computere.

Webdesign
Rådgivning